Interim- en projectmanagement

kerkdijk consultancy

Henk Kerkdijk is een ervaren adviseur en tijdelijk manager voor de lokale overheid. Zijn ervaring ligt op het gebied van bedrijfsvoering; van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, quick scans, adviseren over nieuwe perspectieven tot en met rol van programmaleider, lijnmanager, adviseur en kwartiermaker. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan op het snijvlak van management, bestuur, politiek en de operationele organisatie. Organisaties en mensen (h)erkennen zijn heldere pragmatische aanpak, gericht op het bereiken van resultaten.

Methodisch en gestructureerd. Hands-on en pragmatisch. Met passie gericht op het bereiken van het resultaat.

Zelfstandig en in teamverband. Is bedreven in het mobiliseren van het eigen netwerk binnen en buiten het openbaar bestuur. Partner in Statendaal, netwerk van zelfstandig professionals in het publiek domein.

Met veel aandacht voor de menselijke maat. En met een stevige bestuurlijk/politieke antenne voor haalbaarheid van voorgestelde oplossingen. 

interim- en projectmanagement

professioneel methodisch gestructureerd

Henk is generalist en communicator met brede interesse, Werkt voor organisaties met publieke taak. Stapt tijdelijk aan boord om interne ambities van de organisatie te helpen realiseren. Treedt daarbij op in de rol van adviseur en/of interim manager, Is sterk in het samenbrengen van mensen en organisaties. Is daarnaast aanjager van de ontwikkeling van processen en dienstverlening.

Voert opdrachten uit in meerjarige programma’s gericht op samenwerking van organisaties binnen het openbaar bestuur. Is daarbij gespecialiseerd in opdrachten gericht op bedrijfsvoering in combinatie met het sociaal domein.

PROJECTEN

Door ontwikkelen van het SamenDoen team (sociaal domein Ommen), zodanig dat het team (uiterlijk) met ingang van 2024 op eigen benen kan staan. Kernwoorden daarbij zijn procesoptimalisatie, transparantie, (her) inrichten bedrijfsvoering. Tijdens de transitie is de projectleider functioneel en operationeel verantwoordelijk voor het SamenDoen team. Daarnaast richt de projectleider zich tijdens de transitie op het (door) ontwikkelen van relevante beleidsthema’s.

Vaststellen van de ambities voor het SamenDoen team Ommen voor de komende jaren, adviseren over positie, organisatie en inrichting van het team, adviseren over de organisatievorm en adviseren over samenstelling en omvang van het SamenDoen team

Uitvoeren coördinerende taken binnen de afdeling Ontwikkeling op het gebied van het Sociaal Domein. Regelen van de werkverdeling, coachen van/sparren met de adviseurs. Door ontwikkelen van opgave gericht werken binnen de netwerkorganisatie, door ontwikkelen en monitoren van de EHZ (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) ontwikkelagenda. Optreden als projectleider voor de beleidsmatige samenwerking binnen de EHZ samenwerking in Meerinzicht.

Adviseren inzake de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling binnen het domein Burger van Duo+ (sociaal domein, burgerzaken). Terugkoppelen van voortgang en gemaakte keuzes in het kader van de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en applicaties binnen het domein Burger aan de ambtelijk opdrachtgever. Vertalen naar organisatie optimalisaties, samenwerkingsprocessen en proces-harmonisaties. Optreden als projectverantwoordelijke/projectleider gedurende de (Europese) aanbesteding en implementatie van de applicaties Frontoffice Sociaal Domein, Backoffice Sociaal Domein, Burgerzaken

In opdracht van de gemeenten Dalfsen en Dronten respectievelijk het Shared Service Centre (Zwolle, Kampen, provincie Overijssel) uitvoeren van een detailonderzoek naar mogelijke toekomstige samenwerking binnen de domeinen ICT, Inkoop en PSA.

Kwartiermaker Dronter Koers, zodanig dat de transities met betrekking tot de WMO2015, de Participatiewet en de Jeugdwet (samengevat in de ‘Dronter Koers’) op een verantwoorde wijze worden uitgerold. Voorbereiden en begeleiden van de invoering van de Participatiewet in de rol van projectleider. Leiding geven aan het Kwartiermaker team. Leiden van veranderingstrajecten binnen de bedrijfsvoering. Onderhouden van contacten met College en Raad. Vertalen van beleid naar processen op het gebied van PIOFACH (o.a. organisatie-inrichting, HRM, inkoop/ aanbesteding, juridische afhechting, ICT).

In opdracht van de gemeente Arnhem in beeld brengen van de gevolgen op de gemeentelijke bedrijfsvoering (en besturing) van verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen. Ontwikkelen van een methode en draaiboek die toepasbaar is bij toekomstige ontvlechtingen en business cases. De benadering moet inzicht verschaffen in de gevolgen voor Intern Advies (IA) en Interne Ondersteuning (IO).

Begeleiden van de implementatie van de applicatie WMO/Jeugdzorg (Stipter) voor de periode tot 31/12/2015. Vanaf medio 2015 ontwikkelen van het beschrijvend document integrale Applicatie Sociaal Domein Dronten (WMO, Jeugdzorg, Participatiewet). Vertalen van het beschrijvend document naar het aanbestedingsdocument; Europees aanbesteden van de applicatie (volgens de inkoopprincipes conform Best Value Procurement). Leiding geven aan de implementatie van de Applicatie Sociaal Domein Dronten die met ingang van 1/1/2016 de kern vormt van het front-, mid en backoffice binnen het sociaal domein

NETWERK

Zelfstandig maar niet alleen …..

Henk maakt deel uit van verschillende netwerken binnen en buiten de publieke sector. Daarbij fungeren de netwerken als multiplier van  formele en informele relaties. Hij treedt op als vennoot in Statendaal en werkt samen met een aantal nationaal opererende adviesorganisaties.